Geventileerde gevel

Geventileerde gevel

Bij de verticale toepassing van gevelbekleding, bevestigd op een achterliggende houten constructie, maken we het onderscheid tussen twee types van uitvoering:

Dichte gevel

Bij deze gevel wordt het regenwater zoveel mogelijk langs de buitenzijde van de bekleding afgevoerd.

Open gevel

In deze uitvoering wordt het gebruik van waterafvoerende profielen vermeden, waardoor een gedeelte van het afstromende regenwater in de spouwruimte achter de bekleding wordt afgevoerd.

Dichte gevel en regenwaterdichtheid

De indringing van regenwater wordt zoveel mogelijk tegengegaan door op de verticale latten achter de plaatnaden een weerbestendige voegband te installeren. Hiervoor gebruiken we een EPDM voegband met lage ril. Een voegband met vinnen veroorzaakt problemen voor de vlakheid van de gevel.

Horizontale of verticale plaatsing

Indien het vochtaanbod door de constructie te groot is, en er intreding van regenwater of water ten gevolge van gevelreiniging mogelijk is, dient de luchtspouw achter de gevelbekleding waterafvoerend uitgevoerd te worden. Bij verdiepingshoge constructies volstaat een ruimte van minimum 20mm. Bij hogere gebouwen gaat de voorkeur naar een spouw van 28mm. Bij mechanische bevestiging wordt de minimale dikte van het latwerk bepaald door de gekozen bevestiging.

De openingen aan de boven- en onderzijde, die de verbinding vormen met de buitenlucht, dienen ten minste 1000mm2 per kubieke meter gevel te bedragen. Bij borstweringen volstaat een ventilatieruimte van 8mm. Hierdoor is het mogelijk om met behulp van verticale stroken een nieuwe bekleding aan te brengen over de bestaande bekleding.

Reinigen

Bij een open gevel worden de verticale plaataansluitingen op verticale latten of profielen gemonteerd. Hierdoor kunnen alleen de horizontale voegen open of semi-open worden uitgevoerd, waardoor de hoeveelheid regenwater die achter de plaat kan komen aanzienlijk wordt gereduceerd.

Voor open horizontale voegen wordt een spouwdiepte van minimum 60mm aanbevolen. Bij semi-open voegen kan de spouwdiepte beperkt blijven.

Indien open voegen worden toegepast met een geringe spouwdiepte, zoals bijvoorbeeld hsb-achtige elementen, dient de constructie achter de verticale latten beschermd te worden tegen doorslaand regenwater. In dit geval moet een diffusiefolie aangebracht worden die voldoende dampdoorlatend, UV-bestendig en waterwerend is. Bovendien dient de diffusiefolie niet-capillair vocht op te zuigen indien het in contact komt met houten vlakken en/of isolatiemateriaal.

Open gevel en achterconstructie uit hout

Om de levensduur van het hout te garanderen, dienen de verticale latten waarop de bekleding gemonteerd wordt zo goed mogelijk beschermd te worden tegen regenwater. Dit kan gerealiseerd worden met een breed vlak van weerbestendige voegband. Het hout dat gebruikt wordt voor de latten en/of het stijl- en regelwerk, dient te voldoen aan STS-04-norm, waarbij het hout verduurzaamd is.

Benieuwd naar ons vakmanschap? Neem contact met ons op.