Nieuwbouw &
Renovatie

De geventileerde gevel

Bij de verticale toepassing van gevelbekleding op een houten achterliggende constructie kunnen we een tweetal uitvoeringstypen onderscheiden, nl:


'Dichte' gevel en regenwaterdichtheid

Indringing van regenwater wordt zoveel mogelijk voorkomen door op de verticale latten achter de plaatnaden een weer-bestendig voegband te gebruiken. Producten die toegepast kunnen worden : EPDM voegband met lage ril. Opm.: voegband met vinnen veroorzaakt problemen in de vlakheid van de gevel


'Dichte' gevel en ventilatie

Indien het 'vochtaanbod' door de constructie te groot is, en/of intreding van regenwater of water ten gevolge van gevelreiniging mogelijk is, dient de luchtspouw achter de gevelbekleding waterafvoerend uitgevoerd te worden. Bij verdiepingshoge constructies volstaat hierbij een ruimte van ten minste 20 mm. Bij hogere toepassingen verdient het de voorkeur naar een spouw van 28 mm te gaan. Bij mechanische bevestiging wordt de minimale dikte van het latwerk bepaald door de gekozen bevestiging.

De openingen aan de boven- en onderzijde, die de verbinding vormen met de buitenlucht, dienen ten minste 1000 mm 2 per m1 gevel te bedragen. Bij borstweringen volstaat een ventilatieruimte van 8 mm. Hierdoor is het mogelijk over bestaande bekleding met behulp van verticale stroken een nieuwe bekleding aan te brengen.


'Open' gevel

Bij een 'open gevel' verdient het aanbeveling om de verticale plaataansluitingen op verticale latten of profielen uit te voeren. Hierdoor kunnen alleen de horizontale voegen 'open' of 'semi-open' uitgevoerd wor-den, waardoor de hoeveelheid regenwater die achter de plaat kan komen, aanmerkelijk wordt gereduceerd.

'Open' horizontale voegen (spouwdiepte van ten minste 60 mm is aan te bevelen.'Semi-open' voeg; spouwdiepte kan beperkt blijven)

Indien 'open' voegen worden toegepast met een geringe spouwdiepte, zoals bijv. hsb-achtige elementen, dient de constructie achter de verticale latten beschermd te worden tegen doorslaand regenwater. Hiervoor dient een diffusiefolie toegepast te worden, die voldoende dampdoorlatend, UV-bestendig en waterwerend is. Bovendien dient de diffusie-folie niet capillair vocht op te zuigen indien het in contact is met houten vlakken en/of isolatiemateriaal.


"Open" gevel en achterconstructie van hout

Voor de levensduur van het hout zullen de verticale latten, waarop de bekleding wordt gemonteerd, zo goed mogelijk tegen regenwater dienen te worden beschermd. Dit kan bijv. met een breed vlak weerbestendig voegband. Het hout dat wordt toegepast voor de latten en/of het stijl- en regelwerk dient te voldoen aan STS 04 waarbij het hout verduurzaamd is.